Co jsou kompostovatelné materiály?

Kompostovatelná degradace je omezení biodegradace, označení mikrobiálního prostředí, doba degradace, standard a dopad na životní prostředí. Evropská unie má definici, která je popsána jako „kompostovatelný materiál“. Podle EN 13432 musí kompostovatelné materiály vykazovat vlastnosti biologické rozložitelnosti, tj. Schopnost kompostovatelných materiálů přeměnit se na CO2 působením mikroorganismů. Tato vlastnost byla měřena laboratorní standardní testovací metodou: en14046 (také popsána jako iso14855: biologická rozložitelnost za podmínek kontrolovaného kompostování). Aby se prokázala úplná biologická rozložitelnost, musí být alespoň 90% úrovně biologické rozložitelnosti dosaženo za méně než 6 měsíců.


EU vydává předpisy o kompostovatelných rozložitelných materiálech

Rozpad měřený v pilotním testu kompostu (en14045), tj. Fragmentace a ztráta viditelnosti (bez viditelné kontaminace) v konečném kompostu. Vzorky testovaných materiálů byly kompostovány s biologickým odpadem po dobu 3 měsíců. Výsledný kompost se poté proseje přes síto 2 mm. Hmotnost zbytku zkušebního materiálu o velikosti> 2 mm musí být menší než 10% původní hmotnosti.


Cyklický proces kompostovatelných materiálů

Na proces kompostování se neprojevil žádný negativní vliv, který byl ověřen pilotním kompostovacím testem. Nízké hladiny těžkých kovů (pod dané maximum) a žádné negativní účinky na konečné kompostování (tj. Snížení agronomických hodnot a přítomnost ekotoxikologických účinků na růst rostlin). Na kompostování, kde došlo k degradaci testovaného materiálu, byly použity testy růstu rostlin (upravený oecd208) a další fyzikálně-chemické analýzy.

Biologicky rozložitelné materiály, se kterými (Wuhu Radar Plastic Company Limited) vyrábíme výrobky
Bereme PLA a PBAT jako naše hlavní materiály pro naše biologicky odbouratelné produkty
1, PLA přilnavá fólie, PLA Stretch fólie, PLA balicí fólie;
2, PLA pytle (biologicky odbouratelné vaky na psy, biologicky odbouratelné pytle na odpadky), což je PLA + PBAT;
3, PLA sláma, biologicky odbouratelná sláma na pití PLA.
Všechny naše produkty jsou stoprocentně biologicky odbouratelné a kompostovatelné, což odpovídá normě EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA.


Čas zveřejnění: 19. prosince 2020